O firmie

JMGEO

Doświadczenie teoretyczne i praktyczne firmy JMGEO jest efektem ponad 17 letniego stażu pracy w
zawodzie.

Pozwala mi ono na wykonywanie szerokiego zakresu usług w zakresie kartografii, geodezji
przemysłowej, geodezji inżynieryjnej i geodezji rolnej.


Firma JMGEO świadczy usługi dla klientów indywidualnych, firm, przedsiębiorstw, podmiotów
publicznych na terenie powiatu zawierciańskiego i powiatów pobliskich.

Usługi JMGEO

Mapy do celów Projektowych

Opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego

Inwentaryzacje Podwykonawcze Uzbrojenia Terenu oraz Obiektów Budowlanych

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zwana inaczej pomiarem powykonawczym polega na wykonaniu mapy do odbioru tego, co wybudowałeś na swojej działce.

Tyczenia Budynków i Budowli

Polega na wskazaniu położenia obiektu budowlanego w terenie w odniesieniu do założeń projektu budowlanego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych obiektów.

Obsługa Inwestycji

Geodezyjną obsługą inwestycji nazywamy wszystkie czynności, które są wykonywane podczas realizacji wszelkich inwestycji budowlanych

Podziały Nieruchomości

Polega na fizycznym wyodrębnieniu z pierwotnej działki ewidencyjnej dwóch lub większej ilości działek, które zawierają się w granicach działki sprzed podziału.

Wyznaczenia i Wznowienia Punktów Granicznych

Działania mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się przy wykorzystaniu danych obserwacyjnych określających położenie tych znaków

Opracowania Kartograficzne

Różnego rodzaju mapy- zawierające treści dostosowane do potrzeb klienta, wykazy budowli dla celu wyceny podatku od nieruchomości sporządzone na podkładzie mapowym

Inne Nietypowe Pomiary

Dowiedz się więcej kontaktując się ze mną

Zadzwoń do mnie i ustal szczegóły teraz